บริษัท คอร์เดีย จำกัด
รับอออกแบบ และให้บริหารด้านภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ บริการตกแต่ง และจัดสวนทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - เบี้ยงเลี้ยง
  • - ค่าพาหนะ
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - โบนัส
  • - ปรับประจำปี
  • - ท่องเที่ยว
  • - อบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้
  • - งานสังสรรค์ประจำปี
  • (สวัสดิการบางอย่างนั้น พิจารณาแตกต่างกันตามตำแหน่งงาน, ความรับผิดชอบตามเหมาะสม)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอร์เดีย จำกัด
293/23 ซ.รามอินทรา 119 ถนนรามอินทรา
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
ใช้งานแผนที่