บริษัท คอร์เดีย จำกัด
รับอออกแบบ และให้บริหารด้านภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ บริการตกแต่ง และจัดสวนทุกชนิด
Benefits
- เบี้ยงเลี้ยง - ค่าพาหนะ - ค่าโทรศัพท์ - โบนัส - ปรับประจำปี - ท่องเที่ยว - อบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้ - งานสังสรรค์ประจำปี (สวัสดิการบางอย่างนั้น พิจารณาแตกต่างกันตามตำแหน่งงาน, ความรับผิดชอบตามเหมาะสม)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอร์เดีย จำกัด
293/23 ซ.รามอินทรา 119 ถนนรามอินทรา
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
See Map