บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซันติ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานทดแทน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาโดยตลอด จึงสามารถให้บริการครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การใช้พลังงาน รวมถึงให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ปรึกษา ให้กับบริษัทที่เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานมากกว่า 300 บริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
40 อาคารสถาบัน อีอีซี ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
เว็บไซต์: www.bright-ce.com