บริษัท โรเธนเบิร์ก จำกัด
บริษัทฯ ทำธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง จากต่างประเทศไปติดตั้งให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯทำธุรกิจเป็นระยะเวลา 10 ปี
companyBenefit
 • ประกัน AIA
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เป็นต้น
 • zero position en
  jobContact
  บริษัท โรเธนเบิร์ก จำกัด
  23 ซอยเจริญพร ถนนประดิพัทธ์
  Phaya Thai Phaya Thai Bangkok