บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต - ส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 ดำเนินกิจมากว่า 40 ปี ด้วยใจอันมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพการผลิตเครื่องประดับอัญมณี การพัฒนาบุคคลากร สินค้าและบริการอย่างเสมอมา มีความยินดีต้อนรับผู้มีความสามารถร่วมทำงานกับเรา
Benefits
  • - การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
  • - เงินได้พิเศษ ค่าล่วงเวลา(O.T.) ค่าอาหารรายเดือน และอาหารราคาสวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และประกันชีวิตหมู่
  • - บริการรถรับ-ส่ง
  • - ชุดพนักงาน
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ งานมงคลสมรส ฯลฯ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กิจกรรมบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พิธีไหว้อาจารย์ช่างทอง งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
99/9 ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนทรัพย์สิน)
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map