บริษัท จี.ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผู้ให้บริการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ มีความต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้
Benefits
โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จี.ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63/15 หมู่ 4
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10220