บริษัท คิตะมูระ เพนท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการทางด้าน บริการพ่นสี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรและชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป ต้องการรับสมัครบุคคลากรเพิ่มดังนี้
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าที่พัก
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เงินช่วยเหลือค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา
 • - เงินช่วยเหลือเบี้ยเลี้ยงกะดึก
 • - เงินช่วยเหลือในส่วนงานต่างๆ
 • - เบี้ยขยันประจำเดือน
 • - เบี้ยขยันประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือวันหยุดสงกรานต์
 • - เงินช่วยเหลือสมรส
 • - เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • - เงินของขวัญวันเกิดบุตรคนแรกของพนักงาน
 • - เงินของขวัญวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือในการจัดงานศพ(บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินยืม ล่วงหน้า
 • - โบนัสประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ/ชีวิตกลุ่ม กับ บจ.เอไอเอ
 • - การตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คิตะมูระ เพนท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
60/114 ม.19 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map