JobThai
บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่าย ศูนย์ซ่อมและบริการผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ
สวัสดิการ
เงินพิเศษ เบี้ยขยัน
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานปากซอยพัฒนาการ 57/1
Prawet Prawet Bangkok 10250