โรงเรียนกวดวิชา พี่ม.มหิดลติวเตอร์ สาขาปากเกร็ด
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ
โรงเรียนกวดวิชาพี่ม.มหิดลติวเตอร์ สาขาปากเกร็ด เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้ระบบการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัว
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนกวดวิชา พี่ม.มหิดลติวเตอร์ สาขาปากเกร็ด
95/173 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map