JobThai
บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ให้บริการปรึกษาด้าน การวิจัยธุรกิจ การวิจัยตลาดและวิจัยอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจต่างๆ การวางแผนธุรกิจ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
61/2 ถนนพัฒนาการ ซอย 41 (ใกล้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
Phatthanakan Suan Luang Bangkok 10250
Directions
กรุณาโทรศัพย์ถามเส้นทาง หรือดูข้อมูลตามแผนที่ใน www.caii-thailand.com