บริษัท คงศิริลักษณ์ จำกัด
รีสอร์ทระดับ 3 ดาว จำนวน 65 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่หาดพระแอะ เกาะลันตา จ.กระบี่ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2004
Benefits
- อาหารพร้อมที่พัก - service charge - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คงศิริลักษณ์ จำกัด
288 หมู่ 3
Saladan Ko Lanta Krabi 81150