บริษัท วิกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท วิกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2553 เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยมีโรงงานซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันเป็นผู้ผลิต คือ บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
Benefits
  • 1.โบนัสประจำำปี
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ประกันอุบัติเหตุ
  • 4.หอพักพนักงาน
  • 5.ค่าโทรศัพท์
  • 6.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • 7.ชุดยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
45/5 ม.3
Nong Samsak Ban Bueng Chon Buri 20170
See Map