ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับศูนย์บริการรถยนต์ระดับมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกใบนี้
ศูนย์ซ่อมรถยนต์เป็นสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมของศูนย์
Solutions Express จึงได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และคราบน้ำมัน/คราบสกปรกที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ด้วยการนำเสนอเครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลืองที่มีคุณภาพมาตราฐาน ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและโลกของเราอย่างจริงจัง
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - เสื้อฟอร์ม
  • - และสวัสดิการพื้นฐานทั่วไป
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โซลูชั่นส์ เอ็กซเพรส จำกัด
300/62 หมู่ 13 พหลโยธิน 87
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Website: www.solu-ex.com