บริษัท กรีนอะโกรการเกษตร จำกัด
ผลิตปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำเพื่อจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Benefits
  • ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรีนอะโกรการเกษตร จำกัด
143/186 หมู่ 3
Bang Khu Wiang Bang Kruai Nonthaburi 11130