บริษัท พี เอส ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
  • - ตามสวัสดิการพื้นฐานของบริษัททั่วไป
  • - ด่าเดินทาง
  • - โบนัส
  • - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - การช่วยเหลืออื่นๆ
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอส ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2314/33 ถนนรามคำเเหง 52/2
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240