ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุปกรณ์หน้าจอ LED ภายใต้แบรนด์ STEP เป็นสินค้ามีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม โดยใช้วัสดุนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และพัฒนาระบบ Software ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยไม่หยุดนิ่ง กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • 2.วันหยุดพักผ่อนประจำตามอายุงานขั้นต่ำตามกฎหมาย
  • 3. โบนัส
  • 4.ศึกษาดูงานประเทศจีนและสิงคโปร์
  • 5.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ ( ศุกร์ให้ทำงานที่บ้านหรือตามที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ )
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพาว์เวอร์ โกลดิ้ง โมส แชนแนล จำกัด
อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408 ชั้น 33
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400