Azuki (Thailand) Co., Ltd.
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการค้าเกี่ยวกับ งานออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ รวมทั้งยานพาหนะทุกประเภท และ บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ตลอดจนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่า OT.
  • - ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
Azuki (Thailand) Co., Ltd.
899/11 หมู่ 20 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตำหรุ
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540