บริษัท เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษา การจัดหางานในต่างประเทศ มาเป็นปีที่ 14 โดยแต่ละประเทศมี บริษัทฯ ตัวแทนคอยดูแล สวัสดิการของลูกจ้าง และอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ
Benefits
  • แต่ละประเทศมีสวัสดิการที่คำนึงถึง สวัสดิภาพ ของลูกจ้าง เป็นหลัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
129/195 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10230