บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ NE. Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล CNC และประกอบชิ้นส่วนเพื่อใช้ในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Benefits
 • 1.Monthly /Yearly dilligent allowance
 • 2.Meal allowance
 • 3.Meal overtime
 • 4.Night Shift Allowance
 • 5.Transportation to Sriracha
 • 6.Uniform
 • 7.Group insurance
 • 8.Provident fund
 • 9.Bonus
 • 10.Long Service award 3,5,10
 • 11.Annual travel company
 • 12.Other allowance
There are currently no positions available.
Contacts
NAGANO ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
500/16 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
See Map