บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ NE. Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล CNC และประกอบชิ้นส่วนเพื่อใช้ในเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สวัสดิการ
1.Monthly /Yearly dilligent allowance 2.Meal allowance 3.Meal overtime 4.Night Shift Allowance 5.Transportation to Sriracha 6.Uniform 7.Group insurance 8.Provident fund 9.Bonus 10.Long Service award 3,5,10 11.Annual travel company 12.Other allowance
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
NAGANO ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
500/16 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
ใช้งานแผนที่