JobThai
พรีคาสโปรดักส์
บริษัทฯเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป เช่น คาน เสา พื้นห้องน้ำ ผนัง และรับหล่อชิ้นส่วนสำเร็จตามแบบที่ลูกค้าต้อง สามารถทำโครงสร้างระบบ อัดแรงก่อนที่โรงงาน และบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จที่ทางบริษัทฯผลิตด้วย
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
พรีคาสโปรดักส์
บ้านเลขที่ 279 หมู่ 10 ซอย ถนน แก่งคอย-บ้านนา
Cha -om Kaeng Khoi Saraburi 18110