บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด เป็นธุรกิจยานยนต์เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU ในเครือของ บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 และได้มีสาขาในกลุ่มภาคตะวันออกจำนวน 8 สาขา ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ต้องการบุคคลากรจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
*****และมีกลุ่มในเครือกำลังขยายงานธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท ต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานในด้านธุรกิจโรงแรม ทุกตำแหน่งงาน*****
Benefits
 • - เงินเดือน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ค่าอาหาร
 • - งานเลี้ยงประจำปี-ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการวันเกิด
 • - ค่าฌาปณกิจศพ บิดา มารดา
 • - โบนัสประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยง-เบี้ยขยัน
 • - ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะที่ปรึกษาการขาย)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15/219 หมู่ 4
Surasak Si Racha Chon Buri 20110