บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE
บริษัทในเครือ Samsung ประเทศเกาหลีใต้
เป็นการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต
มีการพบลูกค้าในช่วงประเมินงาน
Benefits
  • เงินสนับสนุนรายเดือนสูงสุด 18,000 บาท *( ตามโครงสร้างบริษัท )
  • - โบนัสราย 3 เดือน
  • - ค่าสนับสนุนมาเข้าประชุมเช้า 500 บาท
  • - รายได้และผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างฝ่ายขายของบริษัทโปรโมชั่นมากมายของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น 10
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
  • บีทีเอสศาลาแดง