บริษัท ยูนิคาร์ มอเตอร์ จำกัด
ให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ LAND ROVER ทุกรุ่น
Benefits
  • 1. ที่พัก
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูนิคาร์ มอเตอร์ จำกัด
345/3 ถนนนอร์ทปาร์ค ติดกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210