บริษัท สยาม เพิรล์ โคเกียว จำกัด
เปิดกิจการที่ญี่ปุ่นมากว่า 60 ปี งานเกี่ยวกับซ่อมแซมเครื่องจักรและประกอบเครื่องจักรสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ค่าที่พัก
  • ค่าน้ำมันรถ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยาม เพิรล์ โคเกียว จำกัด
700/827Moo 1 Amatanakorn Industrial Estate
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160