โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก
โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่ตลอดจนบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นระบบแบบแผนและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีรากฐานที่ดีพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการศึกษาและการใช้ชีวิตในภายภาคหน้า โรงเรียนได้รับการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งเป็นโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง บุคลากรและครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก
207 เอ อาคารเดอะคริสตัล เลขที่ 64/98-99 หมู่ 6 ถ.ประดิษบ์มนูธรรม
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
เว็บไซต์: www.iqkidplanner.com