บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร
- ธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
- รับดูแลบำรุงรักษางานระบบประกอบอาคาร
Benefits
  • - OT
  • - Bonus
  • - ประกันสังคม
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - เงินค่าตำแหน่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น
55/9 หมู่ 5
Bang Mae Nang Bang Yai Nonthaburi 73000