บริษัท ไทย แอสเสท คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
Benefits
1.ประกันสังคม 2.โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย แอสเสท คอนสตรัคชั่น จำกัด
113 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51
Thakham Bang Khun Thian Bangkok 10150