SINCERELY INTERLOGISTIC.CO.,LTD.
บริษัทตัวแทนในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติหรือชาวไทยที่ต้องการซื้อสินค้าจากตลาดจตุจักร หรือสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ เพื่อนำส่งไปยังต่างประเทศ โดยทางบริษัทจะให้บริการ รับสินค้า บรรจุสินค้า ดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากรขาออก และ จัดนำส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
Benefits
- ประกันสังคม - commission - โบนัส - จัดสันทนาการต่างๆ - งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
SINCERELY INTERLOGISTIC.CO.,LTD.
110-111 จตุจักรพลาซ่า โซนซี ซอย 3
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
Directions
BTS , รถเมล์ , MRT
See Map