บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด
ผู้ผลิตจำหน่ายสารเคมีผสมเพิ่มในปูนซีเมนต์และคอนกรีต
Benefits
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ฟรีที่พักใก้ลกับที่ทำงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด
299-305 ถนนมหาพฤฒาราม
Bangrak Bang Rak Bangkok 10500