บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้าน Life Sciences และ Molecular Biology ให้แก่หน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเอกชน โดยให้บริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
128 ซ.สาทร 14 ถ.สาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Website: www.ri.co.th