บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้าน Life Sciences และ Molecular Biology ให้แก่หน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเอกชน โดยให้บริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด
128 ซ.สาทร 14 ถ.สาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.ri.co.th