สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย คธา
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ประกันวินาศภัยทุกปรเภท ทุกบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - เบี้ยขยัน - โบนัส - ประกันอุบัติเหตุ , สุขภาพ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงานนายหน้าประกันวินาศภัย คธา
193/5 ซอยพหลโยธิน 32 เสนานิคม 1 ซอย 17
Sena Nikhom Chatuchak Bangkok 10900
ใช้งานแผนที่