บริษัท ซิมไลซิส จำกัด
บริษัท ซิมไลซิส จำกัด เริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2550 และจดทะเบียนในประเทศไทยในปีต่อมา เป็นที่ปรึกษาการออกแบบโปรแกรมให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาและบริษัทในประเทศไทย การออกแบบโปรแกรมเน้นการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อนเป็นสำคัญ บริษัทได้รับการส่งเสริมจากBOI(Thailand) ในปี 2551 ปัจจุบันมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่เชียวชาญด้าน Web Application, Mobile Application, และ Website Design.
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสทุก 3 เดือน
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • - ท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
  • - อมรมสัมนา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซิมไลซิส จำกัด
103/71-72 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา
Samet Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
See Map