ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 โดยจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้ใน ภายใต้แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาจนถึปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
จำหน่ายและบริการสสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานแบบครบวงจร อาทิเช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร หมึกปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา ยางลบ ดินสอ โต๊ะทำงานเก้าอี้พนักงาน ตู้เหล็ก ตู้ใส่เอกสารลับ และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ไมโล โอวัลติน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดีแบค และอื่นๆอีกมากมาย
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นครเครื่องเขียน
35/2 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
Bukkhalo Thon Buri Bangkok 10600