บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ วาล์วและข้อต่อ บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • 1.ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 2.ค่าเบี้ยขยัน
  • 3.ค่าล่วงเวลา
  • 4.ค่าอาหาร
  • 5.โบนัสประจำปี
  • 6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  • 7.รางวัลอายุงานครบ 5 ปี
  • 8.โครงการออมทรัพย์ 5 ปี เพิ่มเงินให้อีก 1 เท่าจากยอดเงินฝาก
  • 9.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ
  • 10.งานขาย มีรถประจำตำแหน่งให้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
22/8 ถ.เสม็ดแดง
Thapma Mueang Rayong Rayong 21000
See Map