บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทย โดยริเริ่มนำเทคโนโลยี ตลอดจนการบวนการผลิตใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เราผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประทเศตามมาตรฐานสากล และรองรับการขยายกำลังการผลิต บริษัทฯ จึงเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
- อัตราเงินเดือนสูงที่แข่งขันได้กับตลาด - โบนัสตามผลประกอบการ - ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกและคนไข้ใน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน - สวัสดิการเงินช่วยเหลือการไปทำงานนอกบริษัทฯ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือการไปสัมมนาหรืออบรมนอกบริษัท - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัว - กิจกรรมประจำปี - รถรับส่งพนักงาน
Contacts
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิตร
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
See Map