รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับบริษัทโตโยต้าและธุรกิจซ่อมบำรุง
รถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถบรรทุก
/ขนส่งยานยนต์
Benefits
 • เงินเดือน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าอาหาร
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด
เลขที่ 51 ม.4
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160