บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553 ทุนจดทเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นำเข้า- ขายอุปกรณ์ที่เกียวกับไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
Benefits
1.ค่าที่พัก 2.ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จำกัด
10/59 หมู่ที่ 3
Bang Rak Phatthana Bang Bua Thong Nonthaburi 11110