บริษัท แพน โฟ จำกัด
Pan Pho Co., Ltd. (บริษัท แพนโฟ จำกัด ) เป็น World Class Trainging & Seminar Center
Pan Pho คือ ผู้จัดสัมมนา Seminar Organizer, นำเข้าสัมมนาระดับโลก รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรและจัดสัมมนาในต่างประเทศให้กับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย
ประเภทหลักสูตร : Life Inspiration, Life Motivation, Life Transformation, Leadership, Business Seminar, Investment & Wealth
ตัวอย่างสัมมนา : Millionaire Mind Intensive, Guerrilla Business Intensive, Train the Trainer, Freedom Trader Intensive, Mission to Millions, Enlightened Warrior Training Camp
Pan Pho เป็น ผู้นำด้านการจัดสัมมนาชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นต้องการสร้างความสำเร็จให้ชีวิต โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จริงกับชีวิต สร้างทัศนคติบวก และสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง
Benefits
  • • สวัสดิมาตราฐานตามประกันสังคม
  • • ได้เรียนรู้การจัดสัมมนาระดับนานาชาติ
  • • เรียนรู้การพัฒนาตนเองจากวิทยากรในสัมมนาระดับโลก
  • • ได้พัฒนาศักยภาพและสร้างตนเองให้ประสบความสำเร็จ
  • •ได้ร่วมงานกับอาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อทำให้โครงงานบรรลุเป้าหมาย
  • • ได้เดินทางต่างประเทศเพื่อประสานงานและจัดงานสัมมนาร่วมกับพันธมิตร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แพน โฟ จำกัด
8/52 ม.6 ถ,งามวงศ์วาน
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
Website: www.panpho.com
See Map