บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 253 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอิเลคโทรนิค
สวัสดิการ
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - รถรับส่ง
  • - ชุด Uniform
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด
253 หมู่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Nong Bua Ban Khai Rayong 21120