บริษัท แมคอินนีส ซีไอที จำกัด
ให้คำปรึกษาในการลงทุนและประกอบธุรกิจ
สวัสดิการ
  • เงินเดือน 30,000-40,000.-
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมคอินนีส ซีไอที จำกัด
26/56 อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนนางลิ้นจี่ (ถนนจันทน์ตัดใหม่)
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.mcinniscit.com