มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิดวงประทีปเป็นองค์กรสาธารณะกุศลดำเนินงานเพื่อช้วยเหลือ เด็ก และคนยากจนในชุมชนแออัดมาเป็นระยะเวลา 34 ปี มีเด็กอยู่ในความดูแลกว่า 2,500 คน ปัจจุบันทางมูลนิธิฯต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • อาหารกลางวัน/ประกันสังคม/เงินสะสม/เงินช่วยเหลือบุตร/ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี/ค่าพาหนะเดินทาง/บ้านพัก ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
มูลนิธิดวงประทีป
34 ถนนอาจณรงค์
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110