บริษัท ที.อาร์.ซี.โพลี่แพ็ค จำกัด
บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและฟิมล์พลากสติก รูปแบบต่าง ๆ จำหน่ายแก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทต้องการบุคคลากรเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับกับการขยายงาน
Benefits
  • - เงินเดือนที่จูงใจ
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - สวัสดิการอย่างอื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ที.อาร์.ซี.โพลี่แพ็ค จำกัด
เลขที่ 14 ซอยทุงเศรษฐีแยก 19 ถนนรามคำแหง 2
Dokmai Prawet Bangkok 10250