บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้นำการผลิตกระสอบพลาสติกสานรายใหญ่กว่า 20 ปี มีพนักงาน 800 - 1,000 คน
Benefits
  • - ค่ารถ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าทักษะ
  • - ค่าประเมินผลงาน
  • - ค่ากะ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
  • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
88/1 ซ.อนุมานราชธน
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500