บริษัท แสนล้านเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • - ค่าที่พัก
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แสนล้านเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
176/45 หมู่ที่ 2 ซอยศรีพรสวรรค์ ถนนประชาราษฎร์
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000