บริษัท แสนล้านเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ
Benefits
- เงินเดือน - ค่าล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าที่พัก - ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ ) - เงินช่วยเหลือต่างๆ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แสนล้านเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
176/45 หมู่ที่ 2 ซอยศรีพรสวรรค์ ถนนประชาราษฎร์
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000