บริษัท อินเทค ซิสเต็มส์ บางกอก จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Intec Inc. ที่ดำเนินงานด้านไอที และด้านซอฟต์แวร์ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาขาอยู่ทั่วโลก
Benefits
  • - พักร้อนหลังจากผ่านทดลองงาน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเทค ซิสเต็มส์ บางกอก จำกัด
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ เอ็มแอล 2503 ถ.พระราม1
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330