บริษัท คลิ๊กฟอร์เคลฟเวอร์ จำกัด
บริษัท คลิ๊กฟอร์เคลฟเวอร์ จำกัด โรงเรียนกวดวิชาบนโลกออนไลน์ (www.clickforclever.com) สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหา สาระทางวิชาการที่เข้มข้น สนุกสนาน ถ่ายทอดโดยผู้สอน หรือที่เรียกว่า ทีเจ (TJ: Teaching Jockey) ผู้ที่เป็น
มืออาชีพในแวดวงการศึกษา มากความรู้และความสามารถ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับได้นำเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ มาประยุกต์ใช้อย่างลงตัว ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อก้าวไปสู่การเป็น“ผู้นำด้านสาระบันเทิงแห่งวงการการศึกษาอย่างแท้จริง” ซึ่งเห็นได้จาก ยอดสมาชิกปัจจุบันกว่า 200,000 คน ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่งหลังจากเปิดให้บริการ (เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
1 ก.ค. 54)
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัสประจำปี(ตามผลการปฏิบัติงาน)
  • - วันหยุดประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี (ภายในประเทศ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คลิ๊กฟอร์เคลฟเวอร์ จำกัด
111/129 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 19 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ ซ.3
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120