JobThai
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรัตนชัยศึกษาตั้งอยู่ในเขตบริเวณชุมชน ติดถนนสุขุมวิท การคมนาคมสะดวก
Benefits
รายละเอียดสวัสดิการ มีดังนี้ - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ - มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มครู - ค่าการศึกษาบุตร - ค่าช่วยเหลือบุตร - อาหารเช้า - สวัสดิการเงินวันเกิดครู - เงินพิเศษ
zero position en
Contacts
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 116/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท
Bang Phra Si Racha Chon Buri 20110
Website: www.rcs.go.th
Directions
ติดถนนสุขุมวิท ห่างจากอำเภอศรีราชาประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตลาดหนองมนประมาณ 7 กิโลเมตร