JobThai
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซี่งจากการดำเนินการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณภาพของต้นกล้า ปาล์มน้ำมัน ที่มีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั้งระบบตลอดจนรายได้ที่เกษตรกรควรได้รับ บริษัทจึงดำเนินการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ในสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทจำหน่ายให้แก่หน่วย งานราชการและผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ปี 2532โดยนำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเนเทอราจากประเทศ ที่เป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลกคือประเทศ คอสตาริกา ปาปัวนิวกินี แซรและคองโก ปัจจุบันบริษัทปาล์มของเรามีแปลงเพาะรวม 2 แห่ง ทุกแห่งได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิชา การเกษตร มีการออกใบรับรองพันธุ์ และรับรองการเบี่ยงเบนพันธุกรรมแก่ต้นกล้าปาล์มน้ำมันทุกต้น ทั้งยังได้จัดนักวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและดูแลสวนปาล์มน้ำมัน รวมถึงการเก็บ เกี่ยวผลปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
zero position en
Contacts
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
24/5 หมู่ 4 ถนนเอเชีย
Tha Sathon Phunphin Surat Thani 84130