ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาตร์และอุตสาหกรรม ก่อตั้งมาแล้ว 14 ปี
Benefits
  • โบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • อบรมสัมนา ดูงาน
  • เบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวิลด์ อินสตรูเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 ซอยรามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง
Min Buri Min Buri Bangkok 10510