บริษัท เค วาย พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กว่า 9 ปีที่เรามุ่งมั่นพัีฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับงานติดตั้งและวางระบบต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรม เช่น การติตตั้ง ระบบในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ โตโยต้านิคมอุตสากรรมเกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ รับติดตั้งและวางระบบดังนี้ - Air Conditioning system - Refrigertion & Cold Strorage - Piping system - Electrical system
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดฟร์อมพนักงาน - O.T + ค่าตำแหน่ง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน - มีรถประจำตำแหน่งให้ใช้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เค วาย พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
50/313 หมู่ 2
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540