บริษัท เค.ไอ.ซี.กรุ๊ป จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการลงทุน และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และสำนักงานบัญชี สำหรับบริษัทญี่ปุ่น
Benefits
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เค.ไอ.ซี.กรุ๊ป จำกัด
28 ซอยสุขุมวิท 36, ถนนสุขุมวิท
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110